1. Polska 6 lotów
2. Portugalia 4 loty
3. Włochy 4 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Holandia 2 loty
6. Kenia 2 loty
7. Maroko 2 loty
8. Niemcy 2 loty
9. Wielka Brytania 2 loty
10. Estonia 1 lot
11. Norwegia 1 lot